Extended Enterprise Learning2016-10-24T18:23:54+00:00

Ecosysteem voor (online) leren en delen van kennis in de distributieketen. 

Extended Enterprise (EE) learning is een strategisch middel om in te zetten voor het leveren van training, kennis, certificering of ondersteuning aan mensen buiten de eigen organisatie. Denk hierbij aan dealers of franchisenemers, maar vooral ook aan klanten of eindgebruikers van uw produkten of diensten.Om EE-learning succesvol  in te zetten is een Learning Management Systeem (LMS) nodig dat overzicht biedt over alle gebruikers , de inhoud van het leeraanbod en de voortgang van het leer- of ontwikkelproces.

Waar tot nu toe een LMS werd toegepast om de eigen medewerkers te trainen en daarbij efficiency en schaalvoordelen te bereiken wordt door de opkomst van Cloudgebaseerde  LMSen, zoals Docebo, een dimensie toegevoegd door ook ‘’externe’’ medewerkers  in het leer- en ontwikkelproces te betrekken.

Hiermee wordt niet alleen de kennis vergroot en de samenwerking in de distributieketen verbeterd. Er wordt ook een groter bereik van het aantal op te leiden personen tegen aanzienlijk lagere kosten mogelijk gemaakt.

Om dit te realiseren zijn er wel  wat uitdagingen om de externe medewerkers te motiveren en stimuleren. U verwacht namelijk van ze dat ze  uw leeraanbod consumeren, mogelijk betalen ze er zelfs voor,  maar u wilt ook dat ze doorleren en  blijven terugkomen om zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Extended Enterprise learning ondersteunt u daarbij optimaal.

Download Whitepaper

Toepassingen

Partner Training en Certificering
Fabrikanten, software leveranciers, verzekeringsmaatschappijen en telecom aanbieders maken veelal gebruik van een onafhankelijk distributiekanaal verspreid over meerdere landen of regio’s.  Deze partners  verkopen produkten en/of  diensten, leveren (lokaal) onderhoud en ondersteuning  en toegevoegde waarde. Of dit nu bijvoorbeeld in de vorm van installatie-diensten of advies over een verzekeringspolis gebaseerd op lokale wetgeving betrekking heeft: uitmuntende training en kennis van uw produkten zijn doorslaggevend voor hun, en uw eigen,  succes.

Deze partners verkopen vaak produkten of diensten van meerdere leveranciers, vaak uw directe concurrenten.  Het bedrijf dat het best in staat is zijn partners op te leiden, te certificeren en te ondersteunen in  hun verkoopproces za l het best in staat zijn het verkoopkanaal optimaal in te zetten en een voorkeurspositie bij de partners te verwerven.

Dealers/Franchise-nemers training en ondersteuning
Dealers en franchise nemers vertegenwoordigen vaak één merk exclusief in een bepaalde regio of geografisch gebied.  Oliemaatschappijen, hotelketens maar ook winkelformules brengen deze partijen vaak hoge eenmalige toetredingskosten en royalties in rekening. Daarvoor bieden zij een bewezen formule,  marketingondersteuning en opleiding en certificering.

In een recent Europees onderzoek, uitgevoerd door Towards Maturity en Raytheon, werden 22 fabrikanten uit de automobielsector ondervraagd over  hoe zijn hun dealerkanaal  ondersteunden en welke rol eLearning daarbij speelde. 100 % antwoorde dat online leren en flexibele toegang tot leermateriaal een van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen was. 94 % gebruikte al een LMS en 45 % onderschreef de stelling dat eLearing  een belangrijke bijdrage had geleverd aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Klanten opleidingsinstituut
Een LMS dat is ingericht als een ‘’klanten academie’’  voorzien van uw eigen merk en logo kan toegepast worden om klanten online te instrueren over het gebruik van uw produkt of gebruiksaanwijzingen en instructiefilms te plaatsen.  Ook kan het gebruikt worden om nieuwe gebruiksmogelijkheden onder de aandacht te brengen.  Door online instructiemateriaal kan het aantal support vragen aan de helpdesk worden gereduceerd en kunnen mogelijkheden voor up- en cross selling gecreëerd worden door bijvoorbeeld te wijzen op andere produkten of aanvullende diensten die u te bieden heeft.

Compliance voor externe medewerkers
In de olie- en gas sector, het transportwezen of bijvoorbeeld de bouw wordt vaak gebruikt van externe of tijdelijke onderaannemers en medewerkers.  De juridische eisen voor training en certificering van deze partijen zijn een belangrijk onderdeel in de acquisitie fase, maar zeker ook tijdens de voortgang van het project in het kader van kwaliteitsbewaking.  Een LMS dat is ingericht volgens het Extended Enterprise model maakt het hierbij mogelijk om medewerkers te trainen en certificeren. Het maakt  het ook mogelijk om ze toegang te geven tot online of mobiele informatie op de werklocatie of ze real time mogelijkheden te geven activiteiten of apparaten te starten nadat ze daartoe geindentificeerd en geautoriseerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn toegang tot een gebouw of het  starten van een machine of het laden van programmatuur.

Certificering voor professionals
In veel beroepsgroepen speelt jaarlijkse certificering een rol. Zo  horen bijvoorbeeld advocaten, artsen of software ontwikkelaars jaarlijks een aantal uren training en onderwijs te volgen, al dan niet online, en hoort hier vaak een officieel certificerings programma van een beroepsorganisatie, branchevereniging  of overheidsinstantie bij.  Ook trainings en certificerings instanties kunnen een LMS inzetten om het gehele opleidings en certificeringsproces in op te nemen en mee te besturen.

Openbare training
Overheden of semi-overheids organisaties hebben een publieke taak om burgers te informeren en voor te lichten over veel verschillende onderwerpen.  Organisaties als bijvoorbeeld het Rode Kruis zullen hun medewerkers en vrijwilligers moeten trainen hoe te handelen in noodsituaties maar hebben ook een publieke voorlichtingstaak. Deze publieke voorlichtinstaak geldt bijvoorbeeld ook voor instanties als de Belastingdienst en het UWV. Een extended enterprise LMS kan hierbij de dienstverlening verhogen en tegelijkertijd de kosten van bijvoorbeeld de helpdesk of voorlichtingsmateriaal  verlagen EN tegelijkertijd de inhoud actueel houden.

Succesfactoren

Wat kan Extended Enterprise learning u bieden?
Extended Enterprise maakt het mogelijk mensen buiten uw eigen organisatie te trainen en daarmee de klantbeleving te verbeteren en de  productiviteit en betrokkenheid van uw dealerkanaal te verhogen. Via  eCommerce bent u in staat om nieuwe inkomsten bronnen aan te boren en trainingen aan te bieden aan uw distributienetwerk en klanten, maar ook daarbuiten.•

Verbeterde partnerships:
verhoog de kennis van uw produkten bij partners en klanten, train en certificeer ze en verhoog de efficiency in het verkoopproces.

Beter opgeleide klanten:
geef product trainingen opdat uw klanten optimaal gebruik maken van uw produkten en/of diensten.•

Verhoogde inkomsten:
verkoop uw bestaande cursusmateriaal  en certificerings programma’s aan een grotere doelgroep en verdien de ontwikkelkosten sneller terug.

  • eCommerce toepassingen:
    boor nieuwe inkomstenbronnen aan door uw trainingen aan te bieden aan uw distributienetwerk, maar biedt ook de mogelijkheid samen met uw partners leeraanbod aan derden aan te bieden.
  • Beter inzicht in kosten:
    Gebruik de Docebo Pricing Assistant om beter inzicht in uw kosten te krijgen en om prijswijzigingen door te voeren
  • Verbeterd financieel management:
    Integreer de financiele informatie uit het Docebo dashboard in uw eigen financiele management systeem.

Whitepapers en webinars

Docebo publiceerde enige tijd geleden een whitepaper over Extended Enterprise learning, dit kunt uw downloaden vanaf de Docebo website.

Op 12 maart 2015 zond Docebo een webinar uit waarin John Leh, CEO en Lead Analyst bij Talented Learning en Alessio Artuffo, COO van Docebo NA hun visie op Extended Entgerprise learning gaven. Toegang tot een opname van dit webinar kunt u via de Docebo website aanvragen.

Voor meer informatie of een uitleg over Extended Enterprise learning zijn wij u uiteraard ook graag van dienst, u kunt via e-mail contact opnemen of ons bereiken via 06-22972024.